Broette Fastigheter AB förädlar och förvaltar för goda, långsiktiga relationer och en levande landsbygd.

Broette Fastigheter AB är ett bolag med lokal förankring, baserat i kustorten Timmernabben. Bolaget kommer genom sitt förvärv av Strandavägen 109 skapa lättillgängliga lokaler, anpassade för hyresgästers verksamhet, strategiskt placerade vid Timmernabbens genomfartsled. Vår vision är att äga, förädla, förvalta och hyra ut fastigheter i Timmernabben och verka för goda, långsiktiga hyresgästrelationer och en levande landsbygd.

Broette Fastigheters planer för Strandavägen 109.

Renoveringen av Strandavägen 109

Den 360 kvadratmeter stora fastigheten intill Timmernabbens genomfartsled är byggd under tidigt 70-tal och tjänade i många år sitt syfte som ortens ICA-butik. 50 års väderpåfrestningar har satt sina spår. Panelen är i akut behov av byte. Entrédörrar kommer att bytas ut, en del av dem får annan placering. De fönster som idag sitter på delar av fastigheten är små och ej anpassade till framtida bruk vare sig exponering eller isolervärde och kommer att ersättas av större varianter. Invändigt är den gamla butikslokalen så gott som i originalskick, undantaget ett antal resta väggar. Här kommer vi att renovera från grunden och möjliggöra för två företag att flytta in sina verksamheter.

Har du foton och anektdoter från Strandavägen 109?

Under vår renovering av fastigheten Strandavägen 109 och vill gärna höra dina minnen från tidigare verksamheter. Kom gärna förbi och säg hej när du
ser oss arbeta eller skicka iväg ett e-postmeddelande och berätta dina minnen.

Vill du samarbeta med oss?

Vi är nu i starten av vår renovering av Strandavägen 109, vilken kommer dokumenteras flitigt via sociala medier. 
Är du eller ditt företag intresserad av visa upp tjänster, material eller erbjudanden i våra sociala kanaler? Hör av dig, så kan i diskutera samarbete!

Timmernabben från ovan

Strandavägen 109

Filmen visar vår utgångspunkt. Det här är bilder från Strandavägen 109 vid övertagandet i juli 2021. Den en gång så viktiga livsmedelsbutiken kommer nu att genomgå en totalrenovering i vår regi och vi ser fram emot att få visa slutresultatet under 2022. Du kan följa vårt arbete på våra sociala medier.